COMFORT AUDIO
COMFORT AUDIO

COMFORT AUDIO

Digitala hörselhjälpmedel för delaktighet i alla situationer. Tinna Bild och Form har gjort illustrationer till trycksaker för Comfort Audio. De tillverkar hörselhjälpmedel som hjälper den som har nedsatt hörsel att höra bättre där det är mycket bakgrundsbrus, till exempel på arbetsplatsen, i skolan eller i hemmet.

Kommentatorsfunktionen är avstängd