COMFORT AUDIO
COMFORT AUDIO

COMFORT AUDIO

Ny kund! Comfort Audio gör digitala hörselhjälpmedel för delaktighet i alla situationer. Tinna Bild och Form fick uppdraget att göra en illustration som visar på olika arbetssituationer där hörselhjälpmedel kan finnas. Bilden ska kunna användas i olika typer av trycksaker och också delas upp i fem delar.

Kommentatorsfunktionen är avstängd