CONSPECTUS

CONSPECTUS

Krösatågen är en klassiker i fyra län och tuffar sedan årtionden genom Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. På uppdrag av respektive länstrafikbolag och operatören DSB producerar Conspectus den välmatade ombordtidningen ”Lingonet” som kommer ut fyra gånger om året. Tinna Bild och Form fick i uppdrag att göra en illustration till höstnumret 2013.

Kommentatorsfunktionen är avstängd