SKOGSINDUSTRIERNA
SKOGSINDUSTRIERNA
SKOGSINDUSTRIERNA
SKOGSINDUSTRIERNA

SKOGSINDUSTRIERNA

En liten reklamfolder med tillhörande visitkort om Skogsindutriernas hemsida skyddadskog.se. På hemsidan kan man ladda ner rapporten Levande Skogar och dess uppföljningsrapport. Där finns också en interaktiv karta som ger en samlad bild av de frivilliga avsättningarna hos Bergvik Skog, Statens fastighetsverk, Holmen Skog, SCA Skog, Sveaskog och Svenska kyrkan, liksom de formella skyddsformer som staten ansvarar för.

Kommentatorsfunktionen är avstängd